پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۸

عکس روز: پرسنل کارگاه ریل‌گذاری در مسیر راه‌آهن تهران- همدان