جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۹

گزارش تصویری: سفر ریلی وزیر راه و شهرسازی و همراهان به استان همدان