پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹

گزارش تصویری: بازدید وزیر راه وشهرسازی از کمربندی بهارستان ـ رباط کریم ـ اسلامشهر و بیمارستان قرچک