چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹

گزارش تصویری: برگزاری شورای‌عالی فنی امور زيربنايی با حضور وزير راه و شهرسازی