پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴

گزارش تصویری: دومین جلسه کارگروه تخصصی GIS