پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴

گزارش تصویری: همایش شورای عالی هدایت فنی و اجرایی موزه تاریخ و تمدن