چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۹

گزارش تصویری: چند نما از خانه امامی کرمان