جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۱

گزارش تصویری: چند نما از ساخت و تکمیل ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی(ره)