پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰

گزارش تصویری: ورود هشتمين و نهمين هواپیماهای برجامی به فرودگاه مهرآباد تهران