چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵

گزارش تصویری: همایش تثبیت شیب‌ها و شیروانی‌ها؛ زمین لغزش و ریزش سنگ