پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵

گزارش تصویری: بازدید دانشجویان رشته های دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر از دومین بندر کانتینری کشور

دریافت تصاویر