پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۹

گزارش تصویری: آغاز اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی