چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

گزارش تصویری: حضور هیات بلند پایه قطری در بندر بوشهر