پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹

گزارش تصویری: حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در سمینار تجربه کره جنوبی در انتقال پایتخت اداری