یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

گزارش تصوری: برگزاری بیست و سومین نشست شورای سازمان‌دهی مبادی زمینی کشور