جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹

گزارش تصویری : حضور وزیر راه و شهر سازی در سی امین نشست از سلسله نشست های اندیشه و تمدن ایران شهری