پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲

گزارش تصویری: حضور وزیر راه و شهرسازی در رونمایی از کتاب برنامه ریزی و تمرکز زدایی