پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

گزارش تصویری : برگزاری سومین نشست از سلسله نشست‌های دفتر هفدهم شرکت بازآفرینی شهری ایران