چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۳

گزارش تصویری: بازدید از بیمارستان مراغه، ورزشگاه بناب و بیمارستان آذرشهر

دریافت تصاویر