پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

گزارش تصویری: حضور معاون فرهنگی و تبلیغات کل سپاه در وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر