شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۲

گزارش تصویری: برگزاری نشست اتاق فکر اقتصاد مسکن با حضور معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی