شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱

گزارش تصویری :دیدار وزیر راه و شهرسازی با وزیر ساختمان و شهرسازی ازبکستان و استاندار بخارا