شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۹

گزاش تصویری: بازدید کمیته فنی کارگروه امور زیربنایی از اراضی پیشنهادی فرمانداری شیروان