شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴

گزارش تصویری: گفتگوی آخوندی با مردم ساکن در بافت فرسوده سنندج