یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰

گزارش تصویری: برگزاری هفتمین جلسه کارگروه لجستیک