پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵

گزارش تصویری: بازدید وزير راه و شهرسازی از پروژه هاي عمراني شهر جديد پرند - ۱

دریافت تصاویر