پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۷

گزارش تصویری: بازدید وزير راه و شهرسازی از پروژه هاي عمراني شهر جديد پرند - ۲