پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱

گزارش تصویری: چند نما از مراحل پايانی ترمينال سلام فرودگاه امام خمينی

دریافت تصاویر