شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۷

گزارش تصویری: حضور وزیر راه و شهرسازی در آئین اتمام عملیات حفاری بخش شرقی تونل البرز -۱

دریافت تصاویر