شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸

گزارش تصویری : حضور اسلامی در صبحانه كاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران