چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷

گزارش تصویری: اولین نشست وزیر راه و شهرسازی و مدیران کل استان ها با حضور جمعی از معاونان

عکاس: مصطفی صفری