پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۴

گزارش تصویری: بازدید وزیر راه و شهرسازی از ترمینال سلام

عکاس: مصطفی صفری