شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲

گزارش تصویری: برخی از بیمارستان های احداث شده توسط سازمان مجری از ابتدای دولت یازدهم