یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۳

گزارش تصویری : گردهمایی تخصصی پدافند غیرعامل با رویکرد حمل و نقل

عکاس : مصطفی صفری