یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۴

گزارش تصویری : میزگرد معاون معماری و شهرسازی با معماران و شهرسازان در رابطه با موضوع بازافرینی شهری

عکاس : مصطفی صفری