دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۰

گزارش تصویری : پانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 97

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر