پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

گزارش تصویری: سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجانهای غربی و شرقی - 2

راهب هماوندی

دریافت تصاویر