دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰

گزارش تصویری : مراسم امضای قرارداد خرید تجهیزات فرودگاهی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی و بومی سازی سامانه های ناوبری هوایی

عکاس: مصطفی صفری

دریافت تصاویر