پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

گزارش تصویری : بازدید وزیر راه و شهرسازی از سایت مسکن مهر پردیس

عکاس : مصطفی صفری

دریافت تصاویر