چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶

گزارش تصویری: دومین جلسه کمیته فنی شورای عالی درباره طرح توسعه دانشگاه تهران

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر