چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷

گزارش تصویری: نمایش و نقد فیلم مستند «مقیاس انسانی» با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر