پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۵

گزارش تصویری: بازديد وزير راه و شهرسازی از سايت مسكن مهر پرند

عکاس:مصطفی صفری

دریافت تصاویر