شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹

گزارش تصویری : کارگروه آموزش و فرهنگ ایمنی

عکاس : مصطفی صفری