یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵

گزارش تصویری: جلسه پیگیری مصوبات مجمع نمایندگان استان مرکزی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر