شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵

گزارش تصویری: بیست و سومین نشست شورای راهبری معماری سازمانی

عکاس:صادق سندانی