چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴

گزارش تصویری: آخرین جلسه کمیته فنی ۳ شورای عالی در سال نود و هفت

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر