سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳

گزارش تصویری: نشست تاب آوری کالبدی و اجتماعی از طریق ظرفیت سازی در بافت تاریخی

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر