پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳

گزارش تصویری: افتتاح مدرسه جدید در شهر جدید هشتگرد با حضور وزیر راه و شهرسازی- هشتگرد (۳)

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر