چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴

ستاد اقامه نماز وزارت راه و شهر سازی از جانبازان این وزارتخانه تجلیل کرد

عکاس: راهب هماوندی

دریافت تصاویر