شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۱

گزارش تصویری از دیدار وزیر راه وشهرسازی ایران با وزیر حمل و نقل و زیر ساخت ترکیه

عکاس:صادق سندانی

دریافت تصاویر